НА ДОПОМОГУ ВИХОВАТЕЛЮ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

 Методичні рекомендації для вихователів ГПД
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.
Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.
У зв'язку із зазначеним та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», керівникам закладів освіти необхідно було видати накази про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встановивши заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної та іншої роботи, що відповідає професійним обов'язкам працівників, визначити особливості провадження освітнього процесу.
В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу мають виконувати свої професійні обов'язки, організовувати та проводити, за розпорядженням керівника, освітній процес, складати або корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо.
В умовах карантину варто налагодити тісну взаємодію із батьками вихованців ГПД. Зокрема, пропонуємо розробити рекомендації та проводити консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Зазначену комунікацію можна організувати за допомогою онлайн-конференцій, спілкування у групах в соціальних мережах, мобільних додатках, за допомогою електронної пошти тощо.
Крім того, слід розглянути можливість проведення онлайн-занять з дітьми за допомогою дистанційних технологій в режимі реального часу або надсилати їх запис батькам вихованців ГПД чи розміщувати на вебсайті закладу освіти.
При цьому наголошуємо, що Міністерством освіти і науки створено окремий ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти», який містить перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей шкільного віку, поради батькам дітей, рекомендації для занять та іншу корисну інформацію. Ознайомитись із матеріалами можна за посиланням http://mon-covid19.info/schools.
Про умови та оплату праці працівників закладів освіти в умовах карантину повідомлялося у спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 за № 1/9-162/02-5/202.

Радимо скористатись, посібником (укладачі: Т.Л. Філюк, Н.А. Весна, О.В. Жорнова) містить матеріали, які можуть бути використані під час організації навчально-виховної діяльності групи продовженого дня. У ньому містяться методичні рекомендації щодо організації роботи, нормативні документи, які регулюють діяльність роботи вихователя ГПД, щоденний план роботи вихователя, планування та виховні заходи складені відповідно до вимог Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я.Савченко, затвердженої наказом МОН України №268 від 21.03.2018 р. загальної середньої освіти» https://fs01.vseosvita.ua/010024cm-56fc.pdf


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

         Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­ти перетворенню в єдиний гармонійний процес, навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.
       При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:
- відповідність режиму віковим особливостям школярів;
- педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;
- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
- чітку організацію роботи дитячого процессуу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.
        Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.
Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:
Прогулянка на свіжому повітрі після уроків не менш як 30 хвилин.
Обід – 30 хв.
Прогулянки, ігри, суспільне корисна праця – 1,5-2 год.
Полуденок – 10 хв.
Самопідготовка – для учнів другого класу – 45 хвилин, третього класу – 1 година 10 хвилин, четвертого класу – 1 година 30 звилин.
Робота в гуртках, заняття за інтересами – 1-1,5 год.
Виховні години,  спортивно-оздоровчі заняття  для   учнів  першого   класу тривалістю не  менш  як  35 хвилин,  другого - четвертого класів - 40 хвилин.

Робочий день групи продовженого дня

1 клас

№    Час                            Вид роботи

1.    12.40-13.00          Зустріч дітей. Організація групи

2.   13.00-13.40           Обід/Прогулянка

3.   13.40-14.40           Прогулянка на свіжому повітрі

4.  14.40-15.00            Дидактичні ігри

5. 15.00-16.30             Гурткова робота  («Оригамі». «Чарівний пензлик», «Умілі ручки»)

6. 16.30-17.00             Рухливі ігри на свіжому повітрі

7. 10.00-17.30             Клубна година. (Година спілкування)

8. 17.30-18.00            Ігри в приміщенні. Настільні ігри за вибором дітей (лото, пазли, шахи,                                           ігри з фішками, конструктори)
9. 18.00-18.30            Вихід додому. Спілкування з батьками

        Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно­го та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку орга­нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них від­повідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.
       Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.
       Правила внутрішнього розпорядку складають на основі за­гально-педагогічних вимов до організації і проведення навча­льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.
Прийом дітей. Вихователь починає кожен день з перегляду класного журналу, що дозволяє йому познайомитися з навчальними успіхами дітей. В особистій бесіді з вчителями він дізнається про поведінку, успішності, про самопочуття, настрій учнів, про виконання ними різних доручень і обов'язків. На основі отриманої інформації він робить для себе висновки, як побудувати свою роботу в цей день. Іноді йому доводиться вносити деякі зміни в план роботи.
Організація харчування. Організація харчування вимагає від вихователя своєчасно направити в їдальню чергових, щоб вони накрили столи. Під час обіду вихователь стежить за: апетитом і самопочуттям дітей; дотриманням санітарно-гігієнічних норм і норм харчування; культурою поведінки за столом; культурою прийому їжі; поставою вихованців. Після обіду кожен вихованець відносить за собою посуд, чергові витирають столи; не рекомендується переходити до активної діяльності 15-20 хвилин, щоб не порушувалося травлення.
Організація активного відпочинку на свіжому повітрі. Перед прогулянкою вихователь повинен перевірити ділянку для запобігання дитячого травматизму і прийняти протівотеррорістіческіе заходи (при виявленні сторонніх предметів поставити до відома адміністрацію школи). У залежності від погодних умов вихователю необхідно простежити за одяганням дітей.
Правила одягання:
1. Одягатися потрібно знизу вгору, тобто спочатку вдягають теплі штани, кофти, потім верхній одяг і взуття.
2. Всі гудзики мають бути застебнуті правильно, шнурки зав'язані акуратно. 
3. Вихователь перевіряє, як одягнені діти (можна проводити цю процедуру в ігровій формі, наприклад, оголосивши конкурс на швидкість і акуратність). Виходячи з цілей і завдань, необхідно проінструктувати дітей про поведінку під час прогулянки, про правила безпеки з метою запобігання травматизму. Інструктаж повинен бути коротким, чітким, доступним дітям. Під час перебування на повітрі вихователь проводить роботу відповідно до плану, стежить за самопочуттям і настроєм дітей. Після закінчення прогулянки вихователь підводить підсумки, забезпечує порядок повернення до школи, організовує роздягання і стежить за тим, щоб діти привели в порядок взуття та одяг. По суті, всі обов'язки вихователя до початку самопідготовки зосереджені на вирішенні однієї задачі: як краще з допомогою активного відпочинку і з виховної користю для дітей підготувати їх до самостійної навчальної роботи під час самопідготовки.
Самопідготовка. Найскладнішим напрямом діяльності вихователя є організація самопідготовки. Самопідготовка - щоденне навчальне заняття учнів у групі продовженого дня, що передбачає виконання завдань вчителів. Успіх самопідготовки в значній мірі залежить від проведеного на уроці закріплення, тому вихователю необхідно дізнатися у вчителя, як засвоїли матеріал вихованці, - це полегшить його роботу. Вихователь організовує роботу дітей під час самопідготовки, стежить за дисципліною, виховує звичку самостійно вчитися, бере під свою опіку школярів, які відстають у навчанні. Вихователь не вчитель, він не веде пояснень предмета, не інструктує, як потрібно виконувати завдання, він лише допомагає учням виконувати завдання вчителя.
    У групі продовженого дня рекомендується встановлювати такий порядок виконання завдань: починати з самого складного завдання; чергувати види діяльності; закінчувати більш легкими завданнями.Примірний порядок виконання завдання:(1.Математика2.Читання 3.Письмо 4. Природознавство).
При організації самопідготовки кожному учневі необхідно виконати наступні умови: намітити план дій; порядок виконання робіт; послідовність виконання операцій; розподілити власні сили та час. Для виконання домашніх завдань необхідно підготувати робоче місце заздалегідь. Учні початкової школи часто мимоволі відволікаються від виконання завдань з причини невміння організувати свою діяльність. Тому перед початком занять вихователь повинен перевірити готовність учнів до роботи. При організації самопідготовки зазвичай проявляються складнощі з плануванням особистої роботи тих учнів, яким потрібна кваліфікована допомога вихователя. Вихователю необхідно відразу підготуватися до роботи з такими учнями, не відволікаючи від роботи інших. Під час самопідготовки необхідно робити перерву через 20-30 хвилин для активного відпочинку. Інакше стомлюваність дитини настане дуже швидко. На всю самопідготовку необхідно витрачати не більше 1 години.
Ігрова діяльність. Після закінчення самопідготовки необхідно організувати ігрову діяльність. При роботі в класі-групі рекомендується широко використовувати іграшки та ігри, знайомі дітям з дошкільного віку. Це допомагає зняти емоційне та психічне напруження. Гра завжди була невід'ємною частиною життя людини, використовувалася з метою виховання і розвитку підростаючого покоління. На відміну від роботи, яка має певну мету та спрямована на виконання якогось певного завдання шляхом пристосування до вимог безпосереднього оточення, гра внутрішньо складна, не залежить від заохочень ззовні і призводить зовнішній світ у відповідність з наявними у дитини уявленнями. Розглядаючи гру як загальну спонтанно виникає форму виховання, Д.Б. Ельконін підкреслював, що жоден інший вид людської діяльності не утворює навколо себе такого потужного "педагогічного поля". Унікальність гри полягає у тому, що це і є та діяльність, в процесі якої формується людська уява і без якого неможливо творчий розвиток особистості. Позбавити дитини ігрової практики - значить позбавити його головного джерела розвитку: імпульсів творчості, багатства відносин. Необхідні умови для успішної ігрової діяльності: природність; тепла турбота і прийняття; сенситивні розуміння (повний емоційний контакт). Організація ігрової діяльності планується на весь навчальний тиждень. При плануванні ігрової діяльності потрібно враховувати такі особливості: не дублювати діяльність першої половини дня (якщо на уроках була висока розумове навантаження, краще давати ігри на розвиток комунікативних навичок або сюжетно-рольові); гра не повинна бути підготовкою до клубної години (якщо гра носить розважальний характер, планується захід іншої спрямованості); 
граючі, не повинні заважати тим, хто ще не закінчив підготовку уроків; 
гра повинна відповідати віку, фізичному і психічному стану дитини; 
використовувати можна тільки педагогічні ігри (психологічні тренінги може проводити тільки фахівець).
Клубна година (година спілкування). Перш ніж приступити до методичних рекомендацій з організації клубного години, хотілося б зупинитися на загальношкільних і групових розвагах. Клубна година - це захід, що проводиться у виховних цілях. Вихователь готує його заздалегідь, ставить за мету, завдання, визначає прийоми і методи виховного впливу.
Гурткова робота. Вихователь може самостійно організувати гурткову роботу в будь-якому напрямку. Гурткова робота так само повинна бути запланована, носити системний і систематичний характер. Кожна дитина може відвідувати не більше двох гуртків.
Година дозвілля. «Спортивна година»
      Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після самопідготовки. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загарту­вання і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі. Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у не­вимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попере­днього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебу­вання дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартуван­ня, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При про­веденні години дозвілля на відкритому повітрі широко викори­стовуються м'ячі, кеглі, скакалки, обручі. У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рух­ливі ігри чи естафети. Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з коротко­часним відпочинком. Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними.
       «Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття почина­ється з організації групи і пояснення його змісту та інструктажа з техніки безпеки. Після шику­вання в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань за­няття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (мож­на чергувати з ходьбою), виконують загально-розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь - бігу, стрибків, метань, рухливих ігор, естафет тощо.
       У режимі групи продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні свята, спортивні вечори. «Спортивна година» може бути дуже різноманітною, але обов'язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До доступних можна віднести наступні види рухів:
- ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, зви­чайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку руху, ходьба на носочках і п'ятках;
- біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигна­лу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод (перестрибування «канави», перебігання по гімнас­тичній лавочці та інші).

 Методичний посібник «Організація роботи групи продовженого дня» Автор: Іванович Світлана Леонідівна - Завантажити
"Проведення тижня морального виховання у початковій школі під час групи продовженого дня" ( З досвіду роботи Коваленко Світлани Петрівни, вихователя ГПД Волочиського НВК) - завантажити
Ігри в групі продовженого дня ( З досвіду роботи Янчишин З.Д., Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №5) - Завантажити
Посібник для вихователя ГПД. Цікаво навчаємося і розважаємося на  ГПД. ( З досвіду роботи Боднар Тетяна Василівна, Катеренюк Тетяна Євгенівна, вихователів ГПД Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.Смотрицького) - завантажити
Дослідницько-проектна діяльність на групі продовженого дня. Посібник( З досвіду роботи Островської О.В., Полонська ЗОШ І-ІІІ ст. №4. -завантажити
"Організація ігрової діяльності шестирічок у групі продовженого дня", (ДП), посібник (З досвіду роботи  Харчук Н.Г., вихователя групи продовженого дня Дяківського НВК )  Завантажити

ТАНОК МАЛЕНЬКИХ КАЧЕНЯТ (РУХАНКА)- завантажити

ПТАШИНИЙ ДВІР (РУХАНКА)- завантажити
Портфоліо вихователя групи продовженого дня Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Карпової В.Д.


Порадник для вихователя ГПД 1 клас
Порадник для вихователя ГПД 2 клас
Порадник для вихователя ГПД 3 клас
Порадник для вихователя ГПД 4 клас

Кейс творчих вправ для учнів ГПД в умовах карантину

НА ДОПОМОГУ МОЛОДОМУ ВИХОВАТЕЛЮ ГПД

 Посадова інструкція

 1.  Загальні положення.

 1.1.  Вихователь      призначається      на      посаду      і звільняється   з   неї директором школи.

1.2 .Вихователь    повинен    мати    вищу    чи    середню спеціальну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.3 .Вихователь      підпорядковується     безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.4 .У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;   правилами   і   нормами   з   охорони   праці,   техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом школи.

 2.  Функції.

2.1 .Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у ГПД.

2.2 .Організація   і   проведення   позаурочної навчальної   роботи   в закріпленій за ним групі.

 3.  Посадові обов'язки.

 3.1 .Вихователь ГПД планує, організовує і здійснює виховання учнів.

3.2  .Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів.

3.3  .Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання.

3.4  .Спільно   з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів.

3.5  .Приймає дітей у встановленому порядку від батьків чи вчителів школи;   організовує дотримання учнями  режиму   дня,   виконання   ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організація відпочинку і здобутті додаткової освіти, залучити їх до художньої і науково-технічної творчості, спортивних секцій, гуртків.

3.6 .Вивчає індивідуальні здібності, інтереси і нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання в сім'ї, взаємини учнів з батьками.

3.7  .Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

3.8  .Бере участь у роботі педагогічної ради школи. 3.9.Проходить періодичний медичний огляд.

3.10  .Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методоб'єднань.

3.11  .Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, дотримання правил техніки безпеки.

3.12  .Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходи щодо надання першої допомоги.

Режим роботи ГПД

 

Вимоги до режиму роботи

 1.Відповідність режиму віковим особливостям школярів.

2.Педагогічне забезпечення чергування режимних моментів.

3.Раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, перебування на свіжому повітрі.

4.Чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і контроль за їх діяльністю.

 Орієнтований режим роботи ГПД

 12.00 - 12.40 - методична година

12.40 - 13.00 -перебування на свіжому повітрі

13.00 - 13.30 - обід

13.30 - 14.30 - спортивна година

14.30 - 16.00 - самопідготовка .

16.00 - 16.30 - прогулянка

16.30 - 17.00 - виховна година

17.00 - 18.00 - індивідуальна робота, заняття за інтересами

Навантаженість вихователів ГПД: 30 годин на тиждень;на день - 6 годин 

 Робочий куток ГПД

 1.Список учнів.

2.Доручення і обов'язки.

3.Режим роботи, затверджений директором школи. 4.Напрямки роботи.


Планування роботи вихователя ГПД

 Методика складання плану роботи вихователя ГПД

Вимоги до плану роботи:

1.Виховну роботу доцільно планувати з урахуванням рівня знань і вихованості учнів, їх вікових інтересів.

2.Виховні заняття готувати  і  проводити  так, щоб забезпечити вирішення основної мети - виховання всебічно розвиненої особистості.

3.Різноманітні заходи здійснювати в певній системі з урахуванням життєвих ситуацій.

4.Позаурочну   і   позашкільну   роботу   координувати з     діяльністю вчителів, медпрацівників.

5.Визначення   педагогічної   доцільності   заходів   та використання різноманітних форм і методів роботи.

6.Забезпечення всіх напрямків морально-естетичного виховання.

 Структура плану виховної роботи

1.Вступ.
2.Основні виховні заходи:
а) організація учнівського колективу;
б) здійснення загальнообов'язкової освіти; в) тематика виховних заходів.
3.Індивідуальна виховна робота.
4.Заходи по збереженню та охорони здоров'я школярів, запобігання травматизму.

5.Робота з батьками.

При складанні плану необхідно враховувати:

1.Відзначення видатних подій і свят
2.  Вивчення традицій, звичаїв і обрядів
3.  Вивчення правових питань
4.  Вивчення економічних і екологічних питань
5.  Трудові рейди і заходи
6.  Вивчення питань культури поведінки
7.  Екскурсій в театр, на природу
8.  Робота з художньою літературою
9.  Охорона здоров'я
10.  Змагання, конкурси
11.  Повторення правил дорожнього руху
12.  Вивчення правил пожежної безпеки
13.  Вивчення правил техніки безпеки в побуті.
14.   Вивчення правил поведінки на льоду і воді.
15.  Вивчення правил поведінки на канікулах
16.   Індивідуальна робота з учнями
17.  
Робота з батьками

 

Крім календарно-тематичного плану, вихователь ГПД складає щоденний робочий план, який може мати таку структуру:

 

1.  Організація побуту і активного дозвілля дітей.

2.  Освітньо-виховна робота.

3.  Педагогічне керівництво приготуванням домашніх завдань.

 

В основу цих складових покладено режим дня вихователя.
Щоденний робочий план вихователя - це його особиста лабораторія, в якій він господар, готує його для себе, розумно визначаючи його зміст та обсяг.

Перелік обов'язкової ділової документації, яка ведеться в ГПД

1.Журнал ГПД (ведення відповідних записів у даному журналі обов'язкове для кожного вихователя; директор школи або заступник по навчально-виховній роботі
перевіряють правильність ведення журналу).
2.План роботи вихователя (складається на півріччя, узгоджується з заступником директора навчально-виховної роботи).
3.  Щоденний робочий план.
4.    Графік зайнятості учнів у гуртках, секціях під час перебування на ГПД.
5.  Заяви батьків про зарахування до ГПД. 
6.  Заяви батьків про відсутність дітей на ГПД, де вказано дату і час відсутності дитини на ГПД.

 

Основні вимоги до проведення самопідготовки

Самопідготовка — не урок і не додаткові навчальні заняття. В її основі лежить самостійна учбова праця кожного вихованця. У функції вихователя не входить навчання учнів. Вихователь, як вказано в Статуті середньої школи, спостерігає за своєчасним приготуванням домашніх завдань, надає учням допомогу у навчанні.
Підготовка і виконання завдань - це особливий вид  навчальної діяльності школярів.

Вона передбачає:

1.  Озброєння учнів навичками самостійної праці.
2.  Надання їм індивідуальної допомоги.
3.  Контроль за приготуванням домашніх завдань.

Під час самопідготовки вихователь покликаний:

 1.Створити   сприятливі   умови   для   занять   і забезпечити   учнів необхідним навчальним приладдям.
2.Розвивати й удосконалювати вміння і навички учнів самостійно працювати.
3.Поєднувати індивідуальну самостійну працю учнів із фронтальною колективною роботою групи.
4.Формувати в учнів навички раціонального використання   часу, відведеного на виконання домашніх завдань.
5.Привчати дітей до певного порядку виконання домашніх завдань залежно від предмету і змісту навчального матеріалу.
6.Організовувати різні види і форми занять. 7.Диференційовано контролювати роботу учнів. 8.Прищеплювати учням уміння   і   навички самостійно   перевіряти виконані завдання. 
9.Сприяти розвитку творчої ініціативи і кмітливості.

 

Під час самопідготовки в ГПД вихователь повинен дотримуватися таких вимог:

 

1.У підготовчий етап самопідготовки включати різноманітні цікаві завдання, задачі на логічне мислення, усне обчислення, щоб налаштувати дітей на подальшу роботу.
2.Забезпечити самостійну навчальну роботу учнів та їх дисципліну.
3.Притримуватися бюджету часу на виконання домашніх завдань.
4.Неперетворювати самопідготовку в урок. 5.Формувати в учнів навички самоконтролю.
6.Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з урахуванням рівня їх самостійності.
7.Допомагати учням, коли їм це необхідно. 8.Використовувати наочність, дидактичні ігри. 
9.Дотримуватися встановлених структурних етапів самопідготовки.

 Структурні етапи самопідготовки:

 1.Перший етап
-  організаційний момент (1-3 хв.)
-  фронтальна і індивідуальна перевірка готовності учнів
-  використання різних форм розвитку самостійності. 
2.Другий етап - самостійна робота учня.
3.Третій етап - контроль за виконанням домашніх завдань учнями.
4. Четвертий етап - контроль виконання домашніх завдань вчителем.
5. П'ятий етап - заключний - підведення підсумків: аналіз робіт.
Бали в зошити і в щоденник вихователь не ставить.

 Вивчення учнів вихователем ГПД

Вихователь ГПД повинен знати про учня: 

1.Яка сім'я в учня.
2.Стан здоров'я учня. 

3.Як учень навчається. 

4.Нахили і здібності учня.
5.Чим цікавиться, до чого прагне. 

6.Як ставиться до навчання.


Робота з батьками

Спільна,   узгоджена   робота   сім'ї,   школи   -   запорука успішного виховного впливу на дитину.

Форми роботи з батьками:

1. Регулярні педагогічні бесіди по програмі, складені на основі певного контингенту учнів, і батьків.

2.Групові консультації з окремих питань виховання і навчання.

3.Індивідуальні консультації батькам.

4.Залучення батьків до педагогічної самоосвіти, надання допомоги в цій справі.

5.Батьківські конференції по обміну досвідом сімейного виховання.

6.Педагогічні диспути, вечори запитань та відповідей з проблем виховання.


Портфоліо вихователя ГПД

Немає коментарів:

Дописати коментар